Start De Osse Kwis 2020 op zondag 27 december om 19.00 uur

Download hier vanaf 19.00 uur het vragenboekje van 2020

Krijg je na 19:00 uur nog steeds niet het vragenboekje te zien ververs dan even deze pagina (Reload of F5)


Voor dringende zaken/noodgevallen
kunt u de organisatie bereiken onder:
06-42 61 76 47